Extra informatie

Huisbezoeken

Kunnen enkel aangevraagd worden indien u om een medische reden niet op afspraak kan komen. Aanvragen gebeuren telefonisch VOOR 10 UUR ’s morgens.

Wachtdienst

De praktijk is dagelijks bereikbaar van 7 uur tot 19 uur.

Van maandag tot donderdag van 19 uur tot 7 uur wordt u doorverwezen naar de wachtdienst, telefoon: 0900 10 512.

Tijdens de weekends (vanaf vrijdag 19u) en op feestdagen kan u terecht op de huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout.

Adres:

Herentalsebaan 77, 2100 Deurne

Telefoon: 0900 10 512

Attesten

Het is nutteloos aan de arts een attest te vragen dat niet met de waarheid strookt. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de aanvrager als de verstrekker van een vals attest kunnen gerechtelijk vervolgd worden op basis van de artikels 193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek.

Bloedname

Voor (nuchtere) bloednames kan u wekelijks op woensdag en vrijdag tussen 8u30 en 9u30 op de praktijk terecht. U hoeft hier vooraf geen afspraak voor te maken.

Globaal medisch dossier (GMD)

Het GMD bevat al uw medische gegevens en maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Het GMD is gratis voor iedereen, uw huisarts kan het voor u in orde maken.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen éénmaal per kalenderjaar ter gelegenheid van een raadpleging of huisbezoek, en dit per persoon. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts. Bij avondraadplegingen geniet u een volledige terugbetaling van de meerkost.